DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2015.85577

ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ І ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНОСПОЛУК ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК СПОСІБ ПОШУКУ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ

О. В. ГОСУДАРСЬКА

Анотація


У статті здійснено лінгвосеміотичний аналіз українських і французьких
терміносполук із соматичним компонентом головка / tête зі сфери машинобудування, зокрема зіставлено їхні плани вираження і змісту та виявлено часткові відповідники при перекладі. Головну увагу зосереджено на необхідності перевірки ступеня смислової адекватності таких терміносполук, що наведені як синонімічні варіанти перекладу у словниках. На матеріалі оригінальних спеціалізованих текстів установлено, що українські терміни фрезерна головка, свердлильна головка, довбальна головка, представлені у лексикографічних джерелах кількома французькими варіантами кожний, мають лише по одному частковому еквіваленту; решта із запропонованих варіантів перекладу або не є поширеними у сучасній французькій мові, або позначають суміжні поняття.

Ключові слова


аналітичний термін; терміносполуки; соматичний компонент; лінгвосеміотичний аналіз; план вираження; план змісту; варіант перекладу; смислова адекватність; відповідники; еквіваленти

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти