DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2015.86664

МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ “МЕНТАЛЬНОГО ЗАНУРЕННЯ” (на матеріалі української, польської та англійської мов)

О. В. ДЕМЕНЧУК

Анотація


У статті розглянуто особливості семантичної деривації лексики “ментального занурення” – семантичного класу слів, які позначають ментальний стан людини, її заглиблення в думки, спогади, мрії і т. ін. Основну увагу приділено визначенню моделей семантичної деривації лексики “ментального занурення” в українській, польській та англійській мовах, виявленню зв’язків між вихідним та цільовим значеннями, з’ясуванню динаміки розвитку семантичної парадигми названого класу лексики в зіставному аспекті. Установлено, що у процесі семантичної деривації лексика “ментального занурення” має ознаки похідності ситуативного типу, реалізованої в аспекті змін характеристик учасників ситуації.


Ключові слова


лексика “ментального занурення”; модель; семантична деривація; семантична парадигма; учасник ситуації

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти