DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2015.87785

ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ДЕФОРМАЦІЙ

М. Ю. РЕБЕНКО

Анотація


У статті розглянуто теоретичні питання щодо проблеми об’єктивних і суб’єктивних аспектів у тексті художнього перекладу та актуалізовано вивчення феномена перекладацьких деформацій. Зроблено висновок у тому, що для успішного вирішення проблемних питань перекладацьких перетворень та ефективного застосування зіставного аналізу для оцінювання ступеня відтворення інваріанта оригіналу необхідним є вивчення співвідношення в його перекладі об’єктивних і суб’єктивних факторів.

Ключові слова


художній переклад; об’єктивно-суб’єктивний характер перекладу; перекладацька деформація; інваріант оригіналу; зіставний аналіз

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти