ГРАФІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ФОНЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ (на матеріалі новелістики Д.Г. Лоуренса)

Authors

  • Анастасія Володимирівна Прокойченко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Сікорського”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120860

Keywords:

емоція, емотивність, емотивне полотно, текстова репрезентація емоцій

Abstract

У статті проаналізовано графічну реалізацію фонетичних засобів вираження емоцій у творчості відомого англійського письменника-модерніста Д. Г. Лоуренса. Основну увагу звернено саме на новели, оскільки вони залишаються найменш дослідженими художніми творами автора й становлять великий інтерес з погляду специфіки їхнього емотивного полотна.  З’ясовано, що для вираження емоцій своїх персонажів Д. Г. Лоуренс найчастіше послуговується такими розділовими знаками як знак оклику, тире та крапка, які при входженні в художньо-організоване мовлення, формують додаткову емотивну навантаженість висловлювання. Також у роботі запропоновано класифікацію основних структурних одиниць, які набувають додаткового емотивного значення завдяки знаку оклику та розглянуто роль курсива як одного із графічних засобів відображення емоцій в новелістичній творчості Д. Г. Лоуренса.

References

Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов / И.В. Арнольд. – М. : Флинта, 2016. – 384 с.

Прокойченко А.В. Специфіка емотивного тла роману Д.Г. Лоуренса “Білий павич” / Анастасія Володимирівна Прокойченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2017. – №26. – С. 66–68.

Ткаченко А.В. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства / А.В. Ткаченко. – К., 1988. – 342 с.

Шаховский В.И. Лингвистика эмоций: основные проблемы, результаты и перспективы / В.И. Шаховский. // Мир лингвистики и коммуникации. – 2008. – №10. – С. 8–12.

Brault E. Emptying and Filling: a(n) (Il)logical Poetic Representation of Emotions / E. Brault // Йtudes Lawrenciennes. – 2011. – №42. – С. 205–237.

Growse N. Lawrence and the Ideology of Emotion / N. Growse. // Études Lawrenciennes. – 2012. – № 43. – С. 237–255.

Roux M. Emotions and Otherness in D.H. Lawrence’s Mexican Fiction / M. Roux // Études Lawrenciennes. – 2012. – №43. – C. 215–235.

Sechehaye A. Essai sur la structure logique de la phrase / A. Sechehaye. – Paris : Librairie ancienne Edouard Champion, 1950. – 237 с.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Lawrence D. Collected Short Stories by D. H. Lawrence [Електронний ресурс] / D.H. Lawrence. – Режим доступу до ресурсу: http://gutenberg.net.au/ebooks04/0400301h.html.

Lawrence D. England, My England and Other Stories [Електронний ресурс] / D.H. Lawrence. – 1922. – Режим доступу до ресурсу: http://gutenberg.net.au/ebooks/m00010.txt.

Lawrence D. THE PRUSSIAN OFFICER and Other Stories [Електронний ресурс] / D.H. Lawrence. – 1914. – Режим доступу до ресурсу: http://gutenberg.net.au/ebooks03/0301501h.html.

Lawrence D. THE WOMAN WHO RODE AWAY and other stories [Електронний ресурс] / D.H. Lawrence. – 1928. – Режим доступу до ресурсу: http://gutenberg.net.au/ebooks04/0400301h.html.

Issue

Section

Articles