DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2016.83961

ЛІНГВОПОЕТИКА АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ПСИХОНАРАТИВУ (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее)

Н. П. ІЗОТОВА

Анотація


У статті розкрито лінгвальні особливості психонаративу в романах Дж. М. Кутзее шляхом аналізу вербальних, сюжетно-композиційних та оповідних засобів його втілення. Особливу увагу приділено розробці критеріїв (предметно-тематичного, лексико-семантичного, композиційно-оповідного та сюжетного) виокремлення психологізованих контекстів як одиниць психооповіді. Виявлено, що в основі формування та ідентифікації психологізованих контекстів лежить текстове напруження. Запропоновано ландшафтну модель опису психооповіді в художніх творах Дж. М. Кутзее, яка спирається на ландшафт як спосіб подання дій персонажів, розгортання їхньої свідомості та вияву емоцій і почуттів.


Ключові слова


психонаратив; психологізований контекст; текстове напруження; ландшафтна модель

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти