МАСОВЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Authors

  • Оксана Миколаївна Данилевська кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут української мови НАН України,

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2018.135670

Keywords:

соціолінгвістика, мовна ситуація у сфері освіти, методи соціолінгвістичних досліджень, масове опитування, мовна політика

Abstract

 

У статті обґрунтовано актуальність дослідження мовної ситуації в українській шкільній освіті за методикою масового опитування, схарактеризовано систему запитань для соціолінгвістичного зрізу в межах Проекту № 62700395 Фонду Фольксваген «Бі- та мультилінгвізм: між інтенсифікацією та розв’язанням конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ситуації в пострадянських Україні і Росі”в аспекті якісних та оцінних параметрів мовної ситуації. Уточнено соціолінгвістичні критерії, на підставі яких зроблено висновок про зміни в мовній ситуації у сфері шкільної освіти в період від 2006 по 2017 р., зокрема простежено динаміку успадкованих від радянської епохи регіональних відмінностей та кількісних виявів деформації за лінією «місто – село». Схарактеризовано систему запитань, спрямованих на збір даних стосовно оцінки суспільством мовної політики у сфері шкільної освіти.

Author Biography

Оксана Миколаївна Данилевська, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут української мови НАН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

References

Івахнюк, О. (2017). У київській школі № 78 до української мови ставляться як до чогось неприємного і в житті непотрібного. Взято з http://novostiua.org/news/218147-u_kijivsjkij_shkoli_78_do_ukrajinsjkoji_movi_stavljatjsja_jak_do_chogosj_neprijemnogo_i_v_hitti_ nepotribnogo.

Марусик, Т. (2017). Гібридна мовна політика України: між громадським вовком-санітаром і страусом-владою. Взято з https://www.radiosvoboda.org/a/28892391.html.

Масенко, Л. Т. (2010). Нариси з соціолінгвістики. Київ: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”.

Масенко, Л. Т. (2016). Мовна політика України. Антиукраїнський закон досі чинний. Взято з https://www.radiosvoboda.org/a/28025654.html.

Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації. (2008). Київ: Вид. Дім “Києво-Могилянська академія”.

Тараненко, О. О. (2009). Український і російський мовно-культурні вектори в сучасній Україні: реальність, політизація, міфи. Мовознавство, 2, 3-33.

Published

2017-06-27

Issue

Section

Articles