ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У РІЗНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ

Authors

  • О. В. ГОСУДАРСЬКА Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2014.102849

Keywords:

принципи мовного кодування інформації, код, декодування повідомлення-джерела, мова перекладу, міжкультурні й міжмовні паралелі, універсалії

Abstract

У статті досліджуються основні підходи до визначення принципів мовного кодування
інформації, що склалися на етапі розвитку структуралізму та постструктуралізму (когнітивної
лінгвістики і лінгвокультурології). Основну увагу зосереджено на інтерпретації запозиченого
з точних наук поняття код, що набуває різних тлумачень на лінгвістичному підґрунті
і дотепер не має однозначного розуміння. З’ясовано, що причина різноманітності мов
і культур світу полягає у неоднакових проявах лінгвокультурних кодів та їх нетипових
комбінаціях при тому, що більшість з них є універсальними; міжкультурні й міжмовні
структурні паралелі створюють можливості для успішного декодування повідомлення-
джерела і відтворення його засобами мови перекладу.

Issue

Section

Articles