КОНТИНУУМ ПЕРИФРАЗУВАННЯ – СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ДИХОТОМІЇ МОВА – МОВЛЕННЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози)

Authors

  • ЛЕПЕТЮХА А.В.

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2017.120705

Abstract

У статті досліджено синтаксичну синонімію як один із видів перифразування у дихотомії мова-мовлення та теорії ментального кінетизму. З’ясовано, що в процесі трансформації в мові породжуються однобазові (з одним термінальним ланцюжком) та двобазові (з двома та більше термінальними ланцюжками) синонімічні перифрази стрижневої (первинної) синтагми або пропозиції, що актуалізуються у мовленні у вигляді ко(н)текстуально преференціальних опцій. На основі синтактико-семантичної валентності лексичних складників синонімічних конструкцій визначено головні лексеми кожної опції, які разом з периферійними лексичними компонентами формують певні моделі синонімічних дериваційних дерев (номінальних, вербальних, ад’єктивних тощо). У результаті дослідження реконструйовано віртуальні термінальні ланцюжки мовленнєвих інновацій-синонімічних структур та встановлено ієрархічні та горизонтальні семантико-синтаксичні зв’язки між ними у функціонально-семантичному просторі синтаксичної синонімії.

Ключові слова: перифразування, синтаксична синонімія, преференціальна опція, стрижнева структура, мовленнєва інновація, головна лексема.

Issue

Section

Articles