ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СЛОВА-СТИМУЛУ ДРУГ ЗА ДАНИМИ СПРЯМОВАНИХ АСОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ

Authors

  • Діана Іванівна Терехова Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120851

Keywords:

образ світу, мовна свідомість, асоціативний експеримент, асоціативне поле, асціативний гештальт

Abstract

Асоціативний підхід до вивчення значення слова не є новим у психолінгвістиці, проте і до сьогодні залишається одним з пріоритетних напрямів дослідження семантики. Науковці використовують його як для виявлення етнокультурної специфіки образу світу представників різних етносів, так і для всебічного аналізу значення слова певної мови.
У попередніх наукових розвідках ми застосовували обидва ракурси досліджень, у цій – репрезентуємо результати обробки наслідків спрямованих асоціативних експериментів, отриманих на початку ХХІ століття в Україні. У статті подано психолінгвістичний аналіз
асоціативних полів слова-стимулу ДРУГ, які відбивають відповідні фрагменти образу світу українських респондентів. “Асоціативний гештальт” використано як основний метод виявлення структури асоціативних полів досліджуваного стимулу, кількості зон у гештальтах, їхнього обсягу та якісного наповнення; описано ядра та периферії асоціативних полів.

References

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : Словник-довідник / Віталій Вікторович Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Залевская А. А. Введение в психолингвистику / Александра Александровна Залевская. – М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. – 382 с.

Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1986. – 312 с.

Марковина И. Ю., Данилова Е. В. Специфика языкового сознания русских и американцев: опыт построения “ассоциативного гештальта” текстов оригинала и перевода / И. Ю. Марковина, Е. В. Данилова // Языковое сознание и образ мира / Отв. ред. Н. В. Уфимцева. – М. : Институт языкознания РАН, 2000. – С. 116-132.

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 2. – С. 422.

Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин. – М. : Прогресс, 1976. – 350 с.

Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры : Изд. 2-е, испр. и доп / Юрий Сергеевич Степанов. – М. : Академический проект, 2001. – 990 с.

Уфимцева Н. В. Языковое сознание: динамика и вариативность / Н. В. Уфимцева. – М., Калуга: Институт языкознания РАН (ИП Шилин И.В.), 2011. – 252 с.

Issue

Section

Articles