НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ І НАВЧАЛЬНИЙ ДИСКУРС: КЛЮЧІ ДО РОЗУМІННЯ

Authors

  • Надія Францівна Баландіна Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120853

Keywords:

навчальний текст, навчальний дискурс, статика, динаміка, функція, інформація

Abstract

Стаття присвячена з’ясуванню природи навчального тексту і навчального дискурсу та установленню їхніх диференційних ознак. Доводиться, що розмежування цих понять є методологічно виправданим, оскільки навчальний текст є статичним утворенням із усталеною і завершеною формою, результатом діяльності, яка за певних умов спонукає до іншої діяльності – дискурсивної, що увиразнює динамічний характер освітнього процесу, який розгортається у просторі й часі. Логіка розгортання навчального дискурсу спочатку відбувається навколо константної текстової інформації (змістової і формальної), яка відповідно слугує підґрунтям для творчої інтерпретації тексту суб’єктами пізнання. У свою чергу, дискурсивна діяльність сприяє появі зустрічних (вторинних) текстів.

References

Александров Е.П. Учебный текст и текстовая деятельность в образовательном процессе / Е.П. Александров // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2015.– № 2. – С. 130–135.

Бабайлова А.Э. Текст как продукт, средство и объект коммуникации при обучении неродному языку / А.Э. Бабайлова. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – 152 с.

Демьянков В.З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка / В.З. Демьянков // Язык. Личность. Текст : сб. ст. к 70-летию Т.М. Николаевой // Ин-т славяноведения РАН; [Отв. ред. В.Н. Топоров]. – М. : Языки славянских культур, 2005. – С. 34–55.

Кожемякин Е. Образовательно-педагогический дискурс / Е. Кожемякин // Современный дискурс-анализ: Типы дискурсов: теоретические описания Электронный журнал. – Выпуск

, том 1, 2010. – С. 27–47. Режим доступу: http://discourseanalysis.org/ada2_1.pdf.

Мальцева Л. Понятие “учебный текст” в научной литературе / Л. Мальцева // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер. : Філологічні науки. – 2010. – Вип. 89 (5). – С. 131–135.

Issue

Section

Articles