КОМУНІКЕМИ-ФРАЗЕОСХЕМИ В УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ

Authors

  • Федір Євгенович Прилипко Інститут української мови НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120857

Keywords:

комунікема-фразеосхема, синтаксичний фразеологізм, мова української мультиплікації, комунікативна стилістика, стилістичне значення, функціонально-семантичний аналіз

Abstract

У статті розглянуто стилістичні та функціонально-семантичні особливості комунікем-фразеосхем  у сучасних мультиплікаційних фільмах для дітей. Обґрунтовано поняття комунікеми-фразеосхеми. Окреслено чинники формування комунікем-фразеосхем (соціальний, ситуативний, нормативний, принцип стереотипізації,  експресивізації мови та актуалізації мовних знаків). Установлено, що такі мовні одиниці характеризуються лаконічністю та інформативною змістовністю, завдяки чому стають складниками комунікативних актів, привертаючи увагу співрозмовників і сприяючи їх кращому порозумінню. Запропоновано розрізняти стверджувальні, заперечні та емоційно-оцінні комунікеми-фразеосхеми. Створено типологію моделей фразеосхем у досліджуваних діалогах.

 

References

Всеволодова М.В. Принципы лингвистического описания синтаксических фразеологизмов: На материале синтаксических фразеологизмов со значением оценки / М.В. Всеволодова, Ён Лим Су. – М. : МАКС Пресс, 2002. – 164 с.

Добровольский Д.О. Грамматика конструкций и фразеология / Д.О. Добровольский // Вопросы языкознания. – 2016. – №3. – С. 7–21.

Кодухов В.И. Синтаксическая фразеологизация / В.И. Кодухов // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе. – Вологда, 1967. – С. 121–129.

Личук М.І. Структура та семантика синтаксично нечленованих одиниць в українській мові [монографія] / М.І. Личук. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 386 с.

Личук М.І. Фразеологізовані речення в системі простого речення : монографія / М.І. Личук; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : Лисенко М.М., 2015. – 223 c.

Меликян В.Ю. Современный русский язык. Синтаксис нечленимого предложения / В.Ю. Меликян. – Ростов-на-Дону : РГПУ, 2004. – 288 с.

Ситар Г.В. Структурні й семантичні типи синтаксичних фразеологізмів в українській мові / Г.В. Ситар // Мовознавчий вісник. – 2016. – Вип. №12–13. – С. 178–181.

Шмелев Д.Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке / Д.Н. Шмелев. – М. : Наука,1976. – 152 с.

Issue

Section

Articles