ПАРАГРАФЕМНІ ЗАСОБИ У КОНСТРУЮВАННІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АВТОРА

Authors

  • Олена Олександрівна Тучкова Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120862

Keywords:

параграфемні засоби, невербальні засоби, гендерна ідентичність, прагматичний вплив, оповідь, інтенція

Abstract

У статті застосовано комплексний семантичний, стилістико-прагматичний підхід до вивчення функціонального потенціалу  параграфемних засобів у конструюванні гендерної ідентичності образу автора.  Основну увагу зосереджено на з’ясуванні можливого прагматичного впливу параграфемних засобів на експліцитну та імпліцитну семантику тексту. На матеріалі французького жіночого автобіографічного роману доведено, що параграфемні засоби відіграють принципову роль в організації друкованого простору та відбивають гендерну ідентичність образу автора. Наголошено, що подвійний вплив параграфемних засобів реалізується саме за умови балансу вербального й невербального компонентів.

 

References

Борисова И.М. Графический облик поэзии: “лесенка”, курсив, графический эквивалент текста : на материале поэзии Н.А. Некрасова, его предшественников и современников : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Борисова Ирина Михайловна. – Оренбург, 2003. – 260 с.

Гриценко Е.С. Язык как средство конструирования гендера : дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 / Елена Сергеевна Гриценко. – Нижний Новгород, 2005. – 405 с.

Степанов Ю.С. Французская стилистика / Юрий Сергеевич Степанов. М. : Высшая школа, 1965. 355 с.

Ярошко Н.С. Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60–90-х років ХХ століття) : дис. … канд. філол. наук: 10.02.05 – романські мови / Наталія Сергіївна Ярошко. – К., 2014. – 293 с.

Lakoff R. Language and Women’s Place / R. Lakoff. – New York : Harper and Row, 1976. – 83 p.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

S : Colette S.-G. Sido / Sidonie-Gabrielle Colette. – P. : Editions Robert Laffont, S.A., 1989. – 751–800 p.

H : Ernaux A. La Honte / Annie Ernaux. – Р. : Gallimard, 1997. – 142 p.

P : Ernaux A. La Place / Annie Ernaux. – Р. : Gallimard, 1983. – 114 p.

Issue

Section

Articles