DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.152002

МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ МАРЦІНА СВЄТЛІЦКОГО “DROBNA ZMIANA”

М. І. ПОЛОВИНКІНА

Анотація


У статті проаналізовано мову творів поетичної збірки М. Свєтліцкого “Drobna zmiana” та особливості авторського стилю, розглянуто лексичний та синтаксичний складники. Зокрема, визначено найпоширеніші типи речень у збірці, досліджено лексику (англіцизми, молодіжний сленг, “табуйовані”, побутові та екзотичні слова, лексеми на позначення фантастичних істот, сучасних технічних, електронних та ін. реалій, географічні назви). Окремо розглянуто номінацію поезій, поділено заголовки на групи відповідно до їхньої частиномовної належеності, установлено, які з цих груп є найчисленнішими, а які найменш численними. Простежено циклічний і ланцюговий зв’язок між поезіями, виражений, зокрема, у їхніх назвах і окремих реченнях. Крім того, проаналізовано деякі переносні випадки вживання слів і словосполучень, звернуто увагу на їхню полісемантичність.

Ключові слова


Марцін Свєтліцкі; “Drobna zmiana”; номінація поезій; сучасна польська мова; лексика; синтаксис; стилістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Grzeszna, S. (2015). Dlaczego Kain? Motyw sacrum we wczesnych wierszach Marcina Świetlickiego Acta universitatis lodziensis. Folia litteraria polonica, 4 (30), 129-147.

Grzeszna, S. (2013). Marcin Świetlicki a Tadeusz Różewicz: dwa głosy o sacrum Czytanie Literatury: łódzkie studia literaturoznawcze, 2, 247-267.

Klera, W. (2017). Namolna refreniczność. Twórczość Marcina Świetlickiego. Kraków-Nowy Sącz: Pasaże.

Marcin Świetlicki: Interesuje mnie przyzwoitość. Rzeczpospolita. (2017). Взято з http://www.rp.pl/Literatura/171029485-Marcin-Swietlicki-Interesuje-mnie-przyzwoitosc.html

Marcin Świetlicki: Poetów akceptuje Adam Michnik. Newsweek. Взято з http://www.newsweek.pl/kultura/wiadomosci-kulturalne/marcin-swietlicki--poetow-akceptuje-adam--michnik, 77480,1,1.html

Niesporek, K. (2014). “Ja” Świetlickiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Panas, P. (2005). Na tropach autora. O poezji Marcina wietlickiego i nie tylko. Teksty Drugie, 6, 141-151.

Świetlicki, M. (2016). Drobna zmiana. Kraków: A5.

Wróblewski, M. (2016). Świetlicki pod wulkanem. Wybrane motywy i obrazy poetyckie z wierszy

Marcina Świetlickiego a Pod Wulkanem Malcolma Lowry’ego. Aspekty filozoficzno-prozatorskie, 24-27/28-32, 214-221.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти