Том 21, 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018

Зміст

Статті

УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ СИМВОЛІЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ КАЗКОВОГО НАРАТИВУ (на матеріалі українських і англійських чарівних казок) PDF
В. В. БЛІДЧЕНКО-НАЙКО 9-17
ЕМОЦІЙНО-ОЦІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (на прикладі ідіостилю Бориса Акуніна) PDF (Русский)
Т. В. ДОБРОШТАН 18-30
ТЕКСТОВІ КОНЦЕПТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМПЛІКАЦІЇ ТА ЕКСПЛІКАЦІЇ PDF
О. М. КАГАНОВСЬКА 31-43
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТАДИСКУРСИВНИЙ ПРИНЦИП ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Н. К. КРАВЧЕНКО 44-51
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ PDF
Г. Б. МІНЧАК 52-61
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ЛІРИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ PDF
В. Г. НІКОНОВА, Я. В. БОЙКО 62-71
МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ МАРЦІНА СВЄТЛІЦКОГО “DROBNA ZMIANA” PDF
М. І. ПОЛОВИНКІНА 72-78
МОВНІ ЗАСОБИ КАТЕГОРІЙ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ “ПОТОКУ СВІДОМОСТІ” (на матеріалі поезії Кеннета Кока “SleepingwithWomen” (“Спати з жінками”) PDF
Н. С. ЩАСЛИВА 79-89
УЯВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПРО СУРЖИК У КОНТЕКСТІ ПОСТТОТАЛІТАРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
О. М. ДАНИЛЕВСЬКА 90-99
АКЦЕНТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАТИВІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ОДНОРАЗОВОСТІ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
К. М. ІВАНОЧКО 100-109
ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 2018 р. ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРАВОПИСНИХ НОРМ: НАГАЛЬНІСТЬ ЗМІН ТА ПРОБЛЕМАТИКА PDF
Д. М. ПРИЙМАК 110-118
ТЕРМІНИ ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ: ВІД УНОРМУВАННЯ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ PDF
О. В. ТУРКЕВИЧ 119-126
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ТУРЕЦЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) PDF
М. В. БОНДАР 127-134
ПЕРЕКЛАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ PDF (Русский)
А. И. Юденко 135-143

Рецензії

НОВА ПРАЦЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ЛЕКСЕМ У ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ PDF
Г. Б. Мінчак 144-146

Інформація

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ PDF PDF (English)
Вимоги до офрмлення 147-150