DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.152312

УЯВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПРО СУРЖИК У КОНТЕКСТІ ПОСТТОТАЛІТАРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

О. М. ДАНИЛЕВСЬКА

Анотація


У статті проаналізовано напрями концептуалізації поняття “суржик” у мовній свідомості сучасних українських підлітків, які свідчать про негативне ставлення до мішаних форм усного українсько-російського мовлення. Зроблено висновок, що уявлення підлітків про суржик як про суміш української і російської мов, засмічену, нечисту мову чи як про окрему, іншу, мову, що виникає через злиття двох мов в нову або через “розмивання” меж між мовами, або й узагалі як про “не-мову” відбивають деструктивний характер взаємодії російської та української мов, характерний для мовної ситуації в Україні радянської та пострадянської доби, наслідком чого стала гібридизація усного мовлення значної кількості українців. Висловлено міркування про недоречність використання запитань про суржик в анкетах для масового опитування, оскільки досі науково не обґрунтовано критерії, на підставі яких той чи той різновид усного мовлення можна кваліфікувати як суржик.

Ключові слова


суржик; мовна свідомість підлітків; мовна ситуація; мовна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажнюк, Б. М. (1999). Мовна єдність нації: діаспора й Україна. Київ: Рідна мова.

Глазова, О. П., Кузнецов, Ю. Б. (2006). Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ: Зодіак-ЕКО.

Гриценко, П. (2003). Проблема критеріїв оцінки мовної ситуації в Україні в останні десятиліття ХХ століття. Język ukraiński: wspołczesność – historia / Red. F. Czyźewski, P. Hrycenko, 15-23.

Єрмоленко, С. Я., Сичова, В. Т. (2006). Рідна мова: Підруч. для 6 кл. Київ: Грамота.

Масенко, Л. Т. (2011). Суржик: між мовою і язиком. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Михальчук, О. І. (2011). Мова як символ в етнічній та мовній свідомості: соціолінгвістичні параметри. Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 323-331.

Смаль-Стоцький, Р. (1936). Українська мова в Совєтській Україні. Український Науковий Інститут, Варшава. Т. 34.

Чапленко, В. (1959). Дещо про мову: збірка статей. Нью-Йорк.

Шевельов, Ю. (1998). Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941): Стан і статус. Чернівці: Рута.

Шерех, Юрій. (1998). Поза книжками і з книжок. Київ: Час.

Яворська, Галина (2015). Мова війни як складова конфлікту (шляхи трансформації українського недійного дискурсу). Стратегії трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні.

Збірка аналітичних матеріалів. Львів: Галицька видавнича спілка, 366-398.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти