DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2018.152334

ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 2018 р. ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРАВОПИСНИХ НОРМ: НАГАЛЬНІСТЬ ЗМІН ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Д. М. ПРИЙМАК

Анотація


У статті проаналізовано основні правописні зміни, запропоновані в проекті нової редакції Українського правопису 2018 р. Досліджено історичне підґрунтя таких змін; доведено, що вони ґрунтуються на традиційних засадах української фонетико-морфологічної
системи, яких дотримувалися укладачі орфографічних видань й академічних словників до правописної реформи 1933 р.

Проект нової редакції Українського правопису 2018 р. витлумачено як спробу очищення української орфографії від штучно нав’язаних їй 1933 р. приписів. Відзначено положення проекту, що відповідають традиційним засадам українського написання.

Водночас указано на зміни, які суперечитимуть принципу системності в орфографії.

Окреслено проблеми, що можуть виникнути після ухвалення пропонованих правописних норм. Висловлено додаткові пропозиції щодо вдосконалення українського правопису.


Ключові слова


український правопис; проект правопису 2018 р.; правописна реформа; орфографічні норми; фонетико-морфологічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавдида, Н. І. і Назаревич, Л. Т. (2014). Лінгвоцид як форма мовної політики. Наукові записки ТНПУ. Серія: Мовознавство, ІІ (24). 77–80.

Голоскевич, Г. К. (1929). Правописний словник. Харків. Узято з https://r2u.org.ua/

Грінченко, Б. Д. (ред.). (1907–1909). Словарь української мови (у 2 т.). Київ. Узято з https://r2u.org.ua/

Департамент геодезії, картографії та кадастру Міністерства екології та природних ресурсів України. (2001). Інструкції та Правила з передачі українською іншомовних географічних назв і термінів. Узято з http://chtyvo.org.ua/authors/Minekoresursiv_Ukrainy/

Кабінет Міністрів України. (2010). Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 55). Узято з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF

Кримський, А. Ю. і Єфремов, С. О. (ред.). (1924–1933) Російсько-український академічний словник (у 4 т.). Узято з https://r2u.org.ua/

Міністерство освіти і науки України. (2018). МОН пропонує для громадського обговорення проект нової редакції Українського правопису. Узято з https://mon.gov.ua/ua/news/monproponuye-

dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-novoyi-redakciyi-ukrayinskogopravopisu

Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Інститут української мови. (2015). Український правопис. Київ: Наукова думка.

Німчук, В. В. (2009). Ю. Шевельов і проблеми нашого правопису (до 100-річчя від дня народження Ю. Шевельова). Українська мова, XIII. 95–101.

Пономарів, О. Д. (2013). Чи українській мові потрібен український правопис? Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія “Хімія”, 13. 174–175.

Приймак, Д. М., Томіленко, О. В. і Ковальчук, З. Ю. (2018). Порівняння чинного Українського правопису та проекту Українського правопису 2018 р. Узято з https://kyivdictionary.com/uk/ grammar/uk/pravopys/

Проект нової редакції Українського правопису. (2018). Узято з https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2018/08/15/novoi-redaktsii-pravopisu.pdf

Скрипник, М. О. (ред.). (1929). Український правопис. Харків: Державне видавництво України.

Українська академія наук. (1921). Найголовніші правила українського правопису. Київ. Узято з http://chtyvo.org.ua/authors/Krymskyi_Ahatanhel/Naiholovnishi_pravyla_ukrainskoho_pravopysu.pdf

Фіголь, Н. М. (2011). Сучасні правописні дискусії. Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика, 22. 91–95.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти