Том 22, № 2 (2019)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2019

Зміст

Статті

МОВНА СИТУАЦІЯ ТА МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ЗА ОЦІНКАМИ МОВЦІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП PDF
О. М. ДАНИЛЕВСЬКА 9-19
ДОСЛІДЖЕННЯ БОЛГАРСЬКОГО МОВНОГО ОСТРОВА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ XX – XXI СТ. PDF
О. В. МАЛАШ 20-30
ВІКОВІ ТА ПОКОЛІННЄВІ ВІДМІННОСТІ В СТАВЛЕННІ ДО МОВИ В СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ: УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА PDF
Т. О. ФУДЕРЕР 31-42
ЛЕКСИКОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ХЛІБОБУЛОЧНІ І БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ (на матеріалі англійської мови) PDF (Русский)
Н. А. ВОЛКОВИНСКАЯ 43-57
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОПОЛЯ “ВОРОЖІ ВІЙСЬКА” У СТРУКТУРІ АСОЦІАТИВНО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ “ВОРОГ” (на матеріалі дискурсу російсько-української інформаційної війни) PDF
О. Л. КИРИЛЮК 58-68
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ БІНАРНИХ ОПОЗИЦІЙ (на матеріалі англомовних текстів Рея Бредбері) PDF
К. С. ПОДСЄВАК 69-78
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СТРАХ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ МОЛОДІЖНОМУ АНТИУТОПІЧНОМУ РОМАНІ СЮЗАННИ КОЛЛІНЗ “THE HUNGER GAMES” PDF
О. Г. ШКУТА 79-87
ДЕСКРИПТИВНІ І ПРЕСКРИПТИВНІ НОРМИ В ЛІНГВІСТИЦІ PDF
Н. Г. ХОДАКОВСЬКА 88-97
ТИПИ АДРЕСАТА МОВЛЕННЄВОГО АКТУ TEASING (ГЛУЗУВАННЯ / КЕПКУВАННЯ) В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ PDF
К. В. КОЛОДЯЖНА 98-105
ПРАГМАСЕМІОТИКА: ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕРМІНА І РАКУРСИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF (Русский)
Н. К. KРАВЧЕНКО 106-113
ФРЕЙМОВА СТРУКТУРА ОЦІННОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ PDF (English)
G. I. PRIHODKO 114-120
РЕАЛІЗАЦІЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ-СИМВОЛІВ У РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ І ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ (на матеріалі містичних трилерів Френка Перетті) PDF
П. С. ХАБОТНЯКОВА 121-128
ТИПОЛОГІЯ ОПОВІДАЧІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ АМЕРІНДІАНСЬКІЙ ПРОЗІ PDF
Л. В. ВАРЧУК 129-139
СИМВОЛІКА (ПІСЛЯ)ПОРОГОВОЇ ТІЛЕСНОСТІ В ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ АНГЛІЙСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ (на матеріалі роману Дж. Вінтерсон “Written on the Body”) PDF
І. А. ГАЛУЦЬКИХ 140-150
СЕМІОТИКА ОБРАЗУ-СИМВОЛУ ВОДИ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНІЙ ПРОЗІ (на матеріалі романів “Black Water” Джойс Керол Оутс та “Beloved” Тоні Моррісон) PDF
В. Г. РОМАНЕНКО 151-159
МОВНА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА КАРТИНИ СВІТУ В ІНТЕРКУЛЬТУРНІЙ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ PDF
О. М. АКМАЛДІНОВА, Ю. Г. СТЕЖКО 160-169
“АНГЛІЙСЬКИЙ ГУМОР У ПЕРЕКЛАДІ”: МОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГУМОРИСТИЧНИХ КОНТЕКСТІВ У РОСІЙСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ АРТУРА КОНАН ДОЙЛА ПРО ШЕРЛОКА ХОЛМСА PDF (Русский)
Т. В. ДОБРОШТАН 170-182
ІНВАРІАНТНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ КІНОТЕКСТУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ ОРИГІНАЛУ В УМОВАХ ДУБЛЮВАННЯ ТА СУБТИТРУВАННЯ PDF
Т. В. ЖУРАВЕЛЬ 183-192
ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ ЯК ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ СВІТОБУДОВИ ТА ЇХНІ ВІДТВОРЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі українських перекладних версій сучасної англійської поезії) PDF
В. Г. НІКОНОВА, Р. І. ЛУЦЕНКО 193-201
ТИПИ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТУ ДЖ.К. РОУЛІНГ “HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE ”: ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. В. ВОЛКОВА, А. В. ЛУЧИНСЬКА 202-214