Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 1 (2018) ПОМИЛКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Лілія Яківна Терещенко
 
Том 21, № 2 (2018) ПЕРЕКЛАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація
А. И. Юденко
 
Том 21, № 2 (2018) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ТУРЕЦЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) Анотація  PDF
М. В. БОНДАР
 
Том 20, № 2 (2017) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНГЛОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) Анотація  PDF
Олена Георгіївна Шкута
 
Том 17, № 2 (2014) СЕМІОТИЧНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СМИСЛОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі відтворення французьких соматичних термінів українською мовою) Анотація  PDF
О.В. ГОСУДАРСЬКА
 
Том 18, № 1 (2015) ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ДЕФОРМАЦІЙ Анотація  PDF
М. Ю. РЕБЕНКО
 
Том 18, № 1 (2015) ВІДТВОРЕННЯ ІДІОЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА СИРНИКА В ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ "ТАЧКИ" І "ТАЧКИ 2" УКРАЇНСЬКОЮ, НІМЕЦЬКОЮ Й ІСПАНСЬКОЮ МОВАМИ Анотація  PDF
Н. А. МАТКІВСЬКА
 
Том 18, № 2 (2015) ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ ДОМЕСТИКАЦІЇ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Анотація  PDF
Ю. А. ТЬОПЕНКО, Ю. Г. СТЕЖКО
 
Том 18, № 2 (2015) МЕТАФОРА ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПОРТРЕТА-КОПІЇ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ XVIIІ СТ. Анотація  PDF
І. В. ЛАСКА
 
Том 22, № 2 (2019) ОБРАЗНІ ПОРІВНЯННЯ ЯК ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ СВІТОБУДОВИ ТА ЇХНІ ВІДТВОРЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі українських перекладних версій сучасної англійської поезії) Анотація  PDF
В. Г. НІКОНОВА, Р. І. ЛУЦЕНКО
 
Том 18, № 2 (2015) ГРАМАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) Анотація  PDF
І. А. ЖИВІЦЬКА
 
Том 22, № 1 (2019) ВТОРИННІСТЬ І ПЛАГІАТ ЯК ПЕРЕДУМОВИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ІНШОМОВНО-УКРАЇНСЬКИХ СЛОВНИКІВ (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань) Анотація  PDF
Д. М. ПРИЙМАК
 
Том 18, № 2 (2015) ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНО МАРКОВАНОГО КОНЦЕПТУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІВДНЯ РАБСТВО Анотація  PDF
Н. І. ГОЛУБЕНКО
 
Том 18, № 2 (2015) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ Анотація  PDF
Я. В. БОЙКО
 
Том 19, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ Х. АРЕНДТ Анотація  PDF
В. Є. СПІЦИНА
 
1 - 15 з 15 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо