Том 19, № 2 (2016)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2016

Зміст

Статті

НЕСТРИМНИЙ РУХ І ТВОРЧІСТЬ (ДО 80-ЛІТТЯ ПРОФЕСОРА М.П. КОЧЕРГАНА) PDF
Мирослава Баган 8-11
Quantitative and Qualitative Peculiarities of the Words Denoting Etiquette in English, Ukrainian and Hungarian PDF
Myroslava Fabian 17-24
РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОРІЄНТАЦІЙНОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Світлана Іванівна Терехова 25-35
ТАЛАНТ І ЙОГО ПРИХИЛЬНИКИ (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИМУЛУ ТАЛАНТ ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) PDF
Діана Іванівна Терехова 36-43
УКРАЇНСЬКІ І ЧЕСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ “БІЛИЙ” PDF
Олена Ващенко, Олена Степанюк 44-49
VÁCLAV VONDRÁK – ČESKÝ INTELIGENT ROZENÝ NA VOLYNI PDF
Radka Garbuzova 50-56
ЕМОТИВНО-РЕЗОНАНСНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО СЕНСОРНОГО ОБРАЗУ В ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО ЕПІЧНОГО ФЕНТЕЗІ PDF
Олена Олександрівна Марутовська 57-65
РЕІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Галина Богданівна Мінчак 66-75
MEANS OF NARRATIVE SPACE CONSTRUCTION: A COGNITIVE PERSPECTIVE
Oleksandr Roshchupkin 76-82
АНТРОПОМЕТРИЧНІ МЕТАФОРИ Й ПОРІВНЯННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ PDF
C. В. Талько 83-90
ТЕНДЕНЦІЇ ДО СИНТЕТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) PDF
Олександр Онисимович Тараненко 91-100
Новітні телескопізми сучасної української мови
Ірина Коробова 101-106
Структурні особливості порівняльних підрядних речень у мові середньоверхньонімецького періоду
М. П. Оксанич 107-111
Номинативные и коммуникативные единицы: контрастивные аспекты PDF
C. А. Швачко 112-131
WILLIAM HAGUE’S DISCOURSE INVOLVING EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT: UKRAINE AS OTHER OR SELF
O. Kapranov 119-131
Типологія комунікативних стратегій у психотерапевтичному дискурсі PDF
О.Ю. Качмар 132-139
Тиоретичні засади вивчення категорії модальності в сучасній лінгвістиці PDF Віддалена
Любов Шнуровська 140-148
Перекладознавчий аспект дослідження текстових концептів у ракурсі кореляції можливих світів і наративу PDF
Олена Марківна Кагановська 149-156
ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ З ЛЕКСЕМНИМИ МОРФЕМАМИ (на матеріалі англійської та української авіаційних терміносистем) PDF
Ганна Валентинівна Межжеріна 157-165
Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу PDF
М. С. Дорофеєва 166-174

Інформація

Тандем науки і мистецтва PDF
Галина Мінчак 12-15